Το Υπουργείο Παιδείας μετά την απόφαση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματικό τον τρόπο εισαγωγής των αθλητών στα Πανεπιστήμια προχώρησε στις εξής αλλαγές που θα εφαρμοστούν από φέτος:

  1. Μετά την προσαύξηση των μορίων του υποψηφίου κατά το ποσοστό που προβλέπεται από την αθλητική επίδοση του υποψηφίου πρέπει να φτάνει όχι το 90% της βάσης της σχολής, αλλά το 100%. Διασφαλίζεται έτσι ότι κανείς δε θα εισάγεται σε σχολή με λιγότερα μόρια από τη βάση.

  2. Μειώνεται το ποσοστό εισαγωγής στις σχολές εκτός ΤΕΦΑΑ από 4,5% σε 3% , όπως συνέβαινε παλιότερα.

  3. Μειώνεται η προσαύξηση μορίων από νίκες σε Πανελλήνιους Σχολικούς αγώνες σε 8% για την πρώτη θέση, 6% για τη δεύτερη και 4% για την τρίτη θέση.

πηγή