Θέματα εξετάσεων

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019

ΓΕΛ

Νεοελληνική Γλώσσα-  Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις

Αρχαία – Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις

Μαθηματικά – Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβάλλον- Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις

Φυσική- Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις

Ιστορία- Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις

Λατινικά- Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις

Χημεία- Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας- Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις 

ΕΠΑΛ

Νεοελληνική Γλώσσα-  Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις

Μαθηματικά-  Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018

ΓΕΛ

Νεοελληνική Γλώσσα-  Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις

Αρχαία- Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις

Μαθηματικά– Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβάλλον- Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις

Φυσική- Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις

Ιστορία- Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις

Λατινικά- Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις

Χημεία- Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας- Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις 

Βιολογία (Θετικών Σπουδών)- Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις

Βιολογία (Γενικής Παιδείας)- Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις

 

ΕΠΑΛ

Νεοελληνική Γλώσσα-  Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις

Μαθηματικά (Άλγεβρα) – Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής – Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις.

Ιστορία Γενικής Παιδείας  Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις.

Βιολογία Γενικής Παιδείας – Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις.

Βιολογία Θετικών Σπουδών – Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις.

Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών – Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις.

Χημεία Θετικών Σπουδών – Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής – Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις.

Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών – Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις.

Φυσική Προσανατολισμού – Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις.

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον – Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις.

Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών Σπουδών Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις.

Μαθηματικά Προσανατολισμού –  Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις.

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας – Δείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις.