Μαθήματα 2020-2021

 Χειμερινό Πρόγραμμα Σπουδών 2020-2021

  • Ενισχυμένο πρόγραμμα Διδακτικών ωρών

  • Επιπλέον ώρες εξάσκησης καθημερινά

  • Επαναληπτικά Μαθήματα στο τέλος κάθε κεφαλαίων

  • Πρόγραμμα 3ωρων Διαγωνισμάτων

  • Πλήρης εμπέδωση της ύλης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Συστηματική παρακολούθηση της πορείας του μαθητή μέσω των καθημερινών εργασιών και των διαγωνισμάτων.

  • Επιπλέον εξάσκηση (μετά το τέλος των μαθημάτων) μέσο επιλεγμένων ασκήσεων με την εποπτεία και την καθοδήγηση των καθηγητών μας.

  • Διετής κύκλος προετοιμασίας για την Β΄ Λυκείου.

g likeiou
b likeiou
epal
a likeiou
gumnasio-1