Β’ Λυκείου

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Εφαρμόζουμε Διετή Προετοιμασία για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Από 8/1/2018 όλες οι ώρες των μαθημάτων αφιερώνονται στην ύλη της Γ’ Λυκείου.

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Από 8/1/2018 όλες οι ώρες των μαθημάτων αφιερώνονται στην ύλη της Γ’ Λυκείου.