ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Από τα παραπάνω μαθήματα ο κάθε μαθητής μπορεί να διαλέξει όσα τον ενδιαφέρουν.