Μαθήματα 2019 – 2020

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών 2019 – 2020

     •   Ενισχυμένο πρόγραμμα διδακτικών ωρών

     •   Επιπλέον ώρες εξάσκησης καθημερινά

     •   Επαναληπτικά μαθήματα στο τέλος κάθε κεφαλαίου

     •   Πρόγραμμα 3ωρων διαγωνισμάτων

     •   Πλήρης εμπέδωση της ύλης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

     •   Συστηματική παρακολούθηση της πορείας του μαθητή μέσω των καθημερινών εργασιών και των διαγωνισμάτων

     •   Επιπλέον εξάσκηση (μετά το τέλος των μαθημάτων) μέσω επιλεγμένων ασκήσεων με την εποπτεία και την καθοδήγηση των καθηγητών μας

     •   Διετής κύκλος προετοιμασίας για την Β’ Λυκείου

Σημαντικές Παρατηρήσεις:
 1.  3ωρα επαναληπτικά διαγωνίσματα προβλέπονται κάθε Σάββατο. Το αναλυτικό πρόγραμμα διαγωνισμάτων αναρτάται στην ιστοσελίδα μας. Ο μαθητής μπαίνει σε ειδικά διαμορφωμένη περιοχή με τον κωδικό του και ενημερώνεται για όλες τις λεπτομέρειες.
 2. Τα επαναληπτικά διαγωνίσματα της ΟΕΦΕ είναι προγραμματισμένα για τις περιόδους των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα.
Ενημερωτικές Συναντήσεις Γονέων:
 • Σάββατο 19 Οκτωβρίου ώρα 18:00 μ.μ.
 • Σάββατο 14 Δεκεμβρίου ώρα 18:00 μ.μ.
 • Σάββατο 29 Φεβρουαρίου ώρα 18:00 μ.μ.
 • Σάββατο 25 Απριλίου ώρα 18:00 μ.μ.
 • Σάββατο 30 Μαΐου ώρα 18:00 μ.μ.
Σε κάθε περίπτωση εξυπακούεται ότι η γραμματεία αλλά και οι καθηγητές του φροντιστηρίου μας είναι στη διάθεση σας και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους οποιαδήποτε ώρα ή στιγμή για να σας επιλύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία έχετε.Σημαντικές Παρατηρήσεις:
 • 3ωρα επαναληπτικά διαγωνίσματα προβλέπονται το 1ο και το 3ο Σάββατο του κάθε μήνα. Το αναλυτικό πρόγραμμα διαγωνισμάτων αναρτάται αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας. Ο μαθητής μπαίνει σε ειδικά διαμορφωμένη περιοχή του site με τον κωδικό του και ενημερώνεται για όλες τις λεπτομέρειες.
 • Τα επαναληπτικά διαγωνίσματα της ΟΕΦΕ είναι προγραμματισμένα για τις περιόδους των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα.
Ενημερωτικές Συναντήσεις Γονέων:
 • Παρασκευή 18 Οκτωβρίου ώρα 18:00 μ.μ.
 • Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου ώρα 18:00 μ.μ.
 • Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου ώρα 18:00 μ.μ.
 • Παρασκευή 24 Απριλίου ώρα 18:00 μ.μ.
Σε κάθε περίπτωση η γραμματεία αλλά και οι καθηγητές του φροντιστηρίου μας είναι στη διάθεση σας και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους οποιαδήποτε ώρα για να σας επιλύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία έχετε.* Τα μαθήματα της Κοινωνιολογίας και της Ιστορίας γίνονται ως προετοιμασία για την Γ' Λυκείου.
Σημαντικές Παρατηρήσεις:
 • 3ωρα επαναληπτικά διαγωνίσματα προβλέπονται το 1ο και το 3ο Σάββατο του κάθε μήνα. Το αναλυτικό πρόγραμμα διαγωνισμάτων αναρτάται αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας. Ο μαθητής μπαίνει σε ειδικά διαμορφωμένη περιοχή του site με τον κωδικό του και ενημερώνετε για όλες τις λεπτομέρειες.
 • Τα επαναληπτικά διαγωνίσματα της ΟΕΦΕ είναι προγραμματισμένα για τις περιόδους των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα.
Ενημερωτικές Συναντήσεις Γονέων:
 • Παρασκευή 18 Οκτωβρίου ώρα 19:30 μ.μ.
 • Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου ώρα 19:30 μ.μ.
 • Παρασκευή 28  Φεβρουαρίου ώρα 19:30 μ.μ.
 • Παρασκευή 24 Απριλίου ώρα 19:30 μ.μ.
Σε κάθε περίπτωση η γραμματεία αλλά και οι καθηγητές του φροντιστηρίου μας είναι στη διάθεση σας και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί τους οποιαδήποτε ώρα για να σας επιλύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία έχετε.*Από τα παραπάνω μαθήματα ο κάθε μαθητής μπορεί να επιλέξει όσα τον ενδιαφέρουν.
Μαθήματα Ειδικότητας:Ο κάθε μαθητής μπορεί στην ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ να παρακολουθήσει οποιαδήποτε από τα μαθήματα ειδικότητας επιθυμεί. Αρκεί να επικοινωνήσετε με την γραμματεία μας ή τον σύμβουλο καθηγητή για να σας ενημερώσει για τις ώρες και το πρόγραμμα του κάθε μαθήματος.
Σημαντικές Παρατηρήσεις:
 • 3ωρα επαναληπτικά διαγωνίσματα προβλέπονται για το 2ο και το 4ο Σάββατο του κάθε μήνα. Το αναλυτικό πρόγραμμα διαγωνισμάτων αναρτάται στην ιστοσελίδα μας. Ο μαθητής μπαίνει σε ειδικά διαμορφωμένη περιοχή του site με τον κωδικό του και ενημερώνεται για όλες τις λεπτομέρειες.
 • Τα επαναληπτικά διαγωνίσματα της ΟΕΦΕ είναι προγραμματισμένα για τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα.
Ενημερωτικές Συναντήσεις Γονέων:
 • Σάββατο 19 Οκτωβρίου ώρα 19:30 μ.μ.
 • Σάββατο 14 Δεκεμβρίου ώρα 19:30 μ.μ.
 • Σάββατο 29 Φεβρουαρίου ώρα 19:30 μ.μ.
 • Σάββατο 25 Απριλίου ώρα 19:30 μ.μ.
 • Σάββατο 30 Μαΐου ώρα 19:30 μ.μ.
Σε κάθε περίπτωση η γραμματεία αλλά και οι καθηγητές του φροντιστηρίου μας είναι στη διάθεση σας και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί τους οποιαδήποτε στιγμή για να σας επιλύσουν οποιαδήποτε πρόβλημα ή απορία έχετε.

Σημαντικές Παρατηρήσεις:
 • 3ωρα επαναληπτικά διαγωνίσματα προβλέπονται το 2ο Σάββατο του κάθε μήνα. Το αναλυτικό πρόγραμμα των διαγωνισμάτων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας. Ο μαθητής μπαίνει σε ειδικά διαμορφωμένη περιοχή του site με τον κωδικό του και ενημερώνετε για όλες τις λεπτομέρειες.
Ενημερωτικές Συναντήσεις Γονέων:
 • Παρασκευή 25 Οκτωβρίου ώρα 18:00 μ.μ.
 • Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου ώρα 18:00 μ.μ.
 • Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου ώρα 18:00 μ.μ.
 • Παρασκευή 24 Απριλίου ώρα 18:00 μ.μ.
Σε κάθε περίπτωση η γραμματεία και οι καθηγητές του φροντιστηρίου μας είναι στη διάθεση σας και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί τους οποιαδήποτε ώρα για να σας επιλύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία έχετε.*Από τα παραπάνω μαθήματα ο μαθητής μπορεί να διαλέξει όσα τον ενδιαφέρουν.
Σημαντικές Παρατηρήσεις:
 • 3ωρα επαναληπτικά διαγωνίσματα προβλέπονται για το 2ο Σάββατο του κάθε μήνα. Το αναλυτικό πρόγραμμα των διαγωνισμάτων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας. Ο μαθητής μπαίνει σε ειδικά διαμορφωμένη περιοχή του site με τον κωδικό του και ενημερώνεται για όλες τις λεπτομέρειες.
Ενημερωτικές Συναντήσεις Γονέων:
 • Παρασκευή 25 Οκτωβρίου ώρα 18.00 μ.μ.
 • Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου ώρα 18.00 μ.μ.
 • Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου ώρα 18.00 μ.μ.
 • Παρασκευή 24 Απριλίου ώρα 18:00 μ.μ.
Σε κάθε περίπτωση η γραμματεία αλλά και οι καθηγητές του φροντιστηρίου μας είναι στη διάθεση σας και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους οποιαδήποτε ώρα για να σας επιλύσουν οποιαδήποτε πρόβλημα ή απορία έχετε.*Ο κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει όσα μαθήματα τον ενδιαφέρουν.
Σημαντικές Παρατηρήσεις:
 • 3ωρα επαναληπτικά διαγωνίσματα προβλέπονται για το 2ο Σάββατο του κάθε μήνα. Το αναλυτικό πρόγραμμα των διαγωνισμάτων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας. Ο μαθητής μπαίνει σε ειδικά διαμορφωμένη περιοχή του site με τον κωδικό του και ενημερώνεται για όλες τις λεπτομέρειες.
Ενημερωτικές Συναντήσεις Γονέων:
 • Παρασκευή 25 Οκτωβρίου ώρα 18.00 μ.μ.
 • Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου ώρα 18.00 μ.μ.
 • Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου ώρα 18.00 μ.μ.
 • Παρασκευή 24 Απριλίου ώρα 18.00 μ.μ.
Σε κάθε περίπτωση η γραμματεία αλλά και οι καθηγητές του φροντιστηρίου μας είναι στη διάθεση σας και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους οποιαδήποτε ώρα για να σας επιλύσουν οποιαδήποτε πρόβλημα ή απορία έχετε.*Ο μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει όσα από τα μαθήματα τον ενδιαφέρουν.