Οργάνωση μαθήματος

Το μάθημα μας στο τμήμα κλιμακώνεται σε τέσσερα επίπεδα.

1ο επίπεδο: Υψηλό επίπεδο διδασκαλίας σε καθημερινή βάση ολόκληρη την σχολική χρονιά.

2ο επίπεδο: Επαναληπτικά μαθήματα στο τέλος του κάθε κεφαλαίου για την καλύτερη εμπέδωση της διδαχθείσας ύλης.

3ο επίπεδο: Ολιγόλεπτα τεστ σε τακτικά χρονικά διαστήματα για τον έλεγχο και την αφομοίωση της θεωρίας μετά τη λήξη του μαθήματος.

4ο επίπεδο: Επαναληπτικά τρίωρα Διαγωνίσματα σε κάθε κεφάλαιο της ύλης και σε όλα τα μαθήματα. Τα διαγωνίσματα είναι προκαθορισμένα ώστε ο μαθητής να προγραμματίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επανάληψή του.

Αποκορύφωμα της παραπάνω διαδικασίας αποτελούν τα διαγωνίσματα προσομοίωσης της ΟΕΦΕ τα οποία διενεργούνται σε δύο φάσεις και στα οποία συμμετέχει πάντα το φροντιστήριο μας.

Όλα τα διαγωνίσματα γράφονται με την παρουσία καθηγητή- επιτηρητή.