Μερικές από τις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών εντάσσονται και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Συγκεκριμένα οι σχολές:

  • ΣΜΥ Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού

  • ΣΜΥΝ Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού

  • ΣΜΥΑ Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

εντάσσονται και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Ισχύει από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2019.

πηγή