Τμήματα

Τα τμήματα μας είναι απολύτως ομοιογενή και αριθμούν από 3 έως και 6 μαθητές , ανάλογα με τις δικές σας απαιτήσεις και ανάγκες.

Ο χωρισμός των μαθητών σε τμήματα καθορίζεται από τον βαθμό της προηγούμενης σχολικής χρονιάς αλλά και από τη δική μας αξιολόγηση. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς μπορεί να επέλθουν μικρές αλλαγές στην σύνθεση των τμημάτων οι οποίες σχετίζονται με τις επιδόσεις των μαθητών. Στους μαθητές προσφέρουμε ένα εξαιρετικό υποστηρικτικό υλικό το οποίο αποτελείται από σημειώσεις, βοηθήματα και βιβλία ειδικής προετοιμασίας. Η παρουσία των μαθητών στα μαθήματα εννοείται πως είναι υποχρεωτική. Για τυχόν απουσίες η καθυστερημένη προσέλευση υπάρχει άμεση ενημέρωση του κηδεμόνα.