Το Νέο Σύστημα για την Α’ Λυκείου

Σύμφωνα με το νέο νόμο τα μόρια για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα υπολογίζονται ως εξής:

  • Σε ποσοστό 90% από τα Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και

  • Με ποσοστό 10% από το βαθμό του Εθνικού Απολυτηρίου.

Ειδικότερα για τον βαθμό του Εθνικού Απολυτηρίου θα συμμετέχουν, ο βαθμός της Α’ Λυκείου με ποσοστό 20%, της Β’ Λυκείου με ποσοστό 30% και της Γ’ Λυκείου με ποσοστό 50%.

Στο τέλος της κάθε τάξης οι μαθητές θα εξετάζονται σε θέματα που θα κληρώνονται από την κεντρική τράπεζα θεμάτων ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφος βαθμός δυσκολίας σε όλα τα σχολεία της χώρας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2462087300 ώστε να κλείσουμε ένα ραντεβού προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα νέα μας προγράμματα που είναι ειδικά σχεδιασμένα για τους μαθητές της Α’ Λυκείου.