Επίσημα δημοσιεύτηκε το τελικό πολυνομοσχέδιο που αφορά στις διατάξεις για το νέο σύστημα εισαγωγής και τη νέα Γ’ Λυκείου, καθώς και τις συνέργειες Πανεπιστημίων ΤΕΙ.

Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε τις διατάξεις για Συγχωνεύσεις των ΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια και εδώ τις διατάξεις για τις αλλαγές στο Λύκειο και το Νέο Σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το νέο Πανεπιστήμιο Πατρών

Το νέο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης