Στους καταλόγους που ακολουθούν θα βρείτε:

  • Τα νέα τμήματα που θα ενταχθούν για πρώτη φορά, το 2019, στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστημών Υγείας & Ζωής).

  • Τα τμήματα που εντάσσονται στο 3ο Επιστ. Πεδίο και προκύπτουν από μετονομασία ή κατάτμηση υπάρχοντος τμήματος ή υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια σε άλλο ή άλλα Επιστ. Πεδία.

  • Τα τμήματα που υπήρχαν μέχρι πέρσι, αλλά απεντάσσονται πλέον από το 3ο Επιστ. Πεδίο.

Ο κατάλογος των τμημάτων δημιουργήθηκε από το Τμήμα Μελετών της Keystone με βάση την ακολουθούμενη, την τελευταία διετία φιλοσοφία, ως προς την ένταξη τμημάτων σε επιστημονικά πεδία και με επιφύλαξη, μέχρι την οριστική ανακοίνωση του νέου Μηχανογραφικού από το Υπουργείο Παιδείας:

Η διάρκεια των σπουδών στα τμήματα είναι 8 εξάμηνα, εκτός αυτών στα οποία αναφέρεται διάρκεια 10 εξαμήνων.

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

Βιοϊατρικών Επιστημών (ΔΙ.ΠΑ.Ε. – Θεσσαλονίκη)
Χημείας (ΔΙ.ΠΑ.Ε. – Καβάλα)
Περιβάλλοντος (2 τμήματα):
– Θεσσαλίας – Λάρισα
– Ιόνιο- Ζάκυνθος

Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας (Θεσσαλίας – Καρδίτσα)
Εργοθεραπείας (Παν. Δυτ. Μακεδονίας – Πτολεμαΐδα)
Λογοθεραπείας (3 τμήματα):
– Παν. Πατρών – Πάτρα
– Πελοποννήσου – Καλαμάτα
– Ιωαννίνων – Ιωάννινα
Μαιευτικής (2 τμήματα):
– ΔΙ.ΠΑ.Ε. – Θεσσαλονίκη
– Παν. Δυτ. Μακεδονίας – Πτολεμαΐδα
Νοσηλευτικής (6 τμήματα):
– ΔΙ.ΠΑ.Ε. – Θεσσαλονίκη
– Ελληνικό Μεσογειακό Παν. – Ηράκλειο
– Θεσσαλίας – Λάρισα
– Ιωαννίνων – Ιωάννινα
– Παν. Πατρών – Πάτρα
– ΔΙ.ΠΑ.Ε. – Διδυμότειχο
Φυσικοθεραπείας (3 τμήματα):
– ΔΙ.ΠΑ.Ε. – Θεσσαλονίκη
– Θεσσαλίας – Λαμία
– Παν. Πατρών – Αίγιο
– Πελοποννήσου – Σπάρτη

Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΕΚΠΑ – Ψαχνά)
Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.- Δράμα, 10 εξάμηνα)
Γεωπονίας (6 τμήματα, 10 εξάμηνα):
– ΔΙ.ΠΑ.Ε. – Θεσσαλονίκη
– Ελληνικό Μεσογειακό Παν. – Ηράκλειο
– Ιωαννίνων- Άρτα
– Παν. Δυτ. Μακεδονίας- Φλώρινα
– Παν. Πατρών- Αμαλιάδα
– Πελοποννήσου – Καλαμάτα
Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Θεσσαλίας – Λάρισα, 10 εξάμηνα)
Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Γεωπονικό – Καρπενήσι, 10 εξάμηνα)
Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος (ΔΙ.ΠΑ.Ε. – Δράμα, 10 εξάμηνα)
Επιστήμης Βιοσυστημάτων & Γεωργικής Μηχανικής (Παν. Πατρών- Μεσολόγγι, 10 εξάμηνα)
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Θεσσαλίας – Λάρισα, 10 εξάμηνα)
Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών (Παν. Πατρών- Μεσολόγγι, 10 εξάμηνα)

Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων (4 τμήματα):
– ΔΙ.ΠΑ.Ε. – Θεσσαλονίκη, 10 εξάμηνα)
– Παν. Πατρών- Αγρίνιο, 10 εξάμηνα)
– Πελοποννήσου- Καλαμάτα, 10 εξάμηνα)
– Ιόνιο- Αργοστόλι)
Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Θεσσαλίας – Καρδίτσα, 10 εξάμηνα)
Διαιτολογίας & Διατροφολογίας (Θεσσαλίας – Τρίκαλα)
Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας (3 τμήματα):
– Πελοποννήσου – Καλαμάτα
– ΔΙ.ΠΑ.Ε. – Θεσσαλονίκη
– Ελληνικό Μεσογειακό Παν. – Σητεία

Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (2 τμήματα):
– ΔΙ.ΠΑ.Ε.- Θεσσαλονίκη
– Ιωαννίνων- Ιωάννινα

Επίσης είναι πιθανό να ενταχθούν στο 3ο Επιστ. Πεδίο τα τμήματα:
Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΚΠΑ- Αθήνα, προέρχεται από κατάτμηση του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας)
Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου (ΕΚΠΑ – Ψαχνά)
Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών (Πελοποννήσου- Ναύπλιο)
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Παν. Πατρών- Μεσολόγγι, 10 εξάμηνα)

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Γεωπονικό – Αθήνα, από μετονομασία του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, 10 εξάμηνα)
• Αγροτικής Ανάπτυξης (Δημοκρίτειο Παν. Θράκης- Ορεστιάδα, νέο στο 3ο Πεδίο)

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

Φεύγουν από το μηχανογραφικό τα παρακάτω τμήματα στα οποία η εισαγωγή θα γίνεται πλεον
με ειδικές εξετάσεις:
Μουσικής Επιστήµης & Τέχνης (Μακεδονίας-Θεσσαλονίκη,
Μουσικών Σπουδών (Ιονίου – Κέρκυρα)
Μουσικών Σπουδών (Ιωαννίνων – Άρτα)

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ:

Αισθητικής & Κοσμητολογίας
Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας
Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (3 τμήματα)
Δημόσιας Υγείας / Κοινοτικής Υγείας (2 τμήματα))
Διατροφής & Διαιτολογίας (3 τμήματα)
Εργοθεραπείας
Ιατρικών Εργαστηρίων (2 τμήματα)
Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής
Λογοθεραπείας (3 τμήματα)
Μαιευτικής (2 τμήματα)
Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ
Νοσηλευτικής (7 τμήματα)
Οδοντικής Τεχνολογίας
Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών
Οπτικής & Οπτομετρίας
Προσχολικής Αγωγής (2 τμήματα)
Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών
Τεχνολογίας Τροφίμων (4, τμήματα)
Τεχνολόγων Γεωπόνων (7 τμήματα)
Φυσικοθεραπείας (3 τμήματα)

πηγή